好文章推荐欢迎阅读
践行至简心法 发布时间:2024-01-10 08:22:47

明心见性https://mp.weixin.qq.com/s/fncx4hokEa9oRqGAJ0D1cw

无为https://mp.weixin.qq.com/s/iPD1JmFdK8f7TSREXM-nXA

感恩https://mp.weixin.qq.com/s/RSW2JUqTRYv7IsZN79mjEQ

跟着六祖读《心经》https://mp.weixin.qq.com/s/96ecsVMIJgF761soce5x6g

跟着六祖读《心经》二https://mp.weixin.qq.com/s/NfHrK4A5cOBYy9PYDDMfcw

跟着六祖读《心经》三https://mp.weixin.qq.com/s/x5YKQJefc806jdFoMK0Wmg

跟着六祖读《心经》四https://mp.weixin.qq.com/s/PGquyev7UwlGCyKdsrZOxg

天命,使命,生命https://mp.weixin.qq.com/s/Z2DWIAYpK5zEUlcZs-KtHw

能量https://mp.weixin.qq.com/s/NlZ5ImDboDp43qvzKieurQ

自已https://mp.weixin.qq.com/s/jX258nBEr77WCj86x_ED0g

万物一体,众生平等https://mp.weixin.qq.com/s/paTs08rykKS-d4RFNscIBA

不识本心,学法无益https://mp.weixin.qq.com/s/qEJHeB3ylMAnGQ_El4dnIA

人生只需要明白“一”就中了!https://mp.weixin.qq.com/s/I_lbBtzCI2bTsnDr0Ja5mA

玄关一窍https://mp.weixin.qq.com/s/X2PxFCSJ43839Yb03c6BdA

一灯能除千年暗,一智能灭万年愚https://mp.weixin.qq.com/s/24WEzQ3l7Wqu7T2IC3JqAQ

一真一切真https://mp.weixin.qq.com/s/pnD-ZkUT4AGfvCJJRsD6gw

不立真,妄想不起https://mp.weixin.qq.com/s/15MD3ElO7faXG8ZPYHHBmA

心不在内外https://mp.weixin.qq.com/s/r403QBGPu7Upg664r_FzcA

离一切相而非破一切相https://mp.weixin.qq.com/s/xARYhi25upTDD1FLC2kZog

相本自然,何言来破?https://mp.weixin.qq.com/s/wX0cOuXq0gfVLRAqSeABwA

修行是把一切都干好,不是什么都不干!https://mp.weixin.qq.com/s/tQVF_Tv_LE3wiTUx5JUPyA

红尘即是道场!https://mp.weixin.qq.com/s/-ZXbWIEfE8mHo6Qla4cWOA

易经里的观卦https://mp.weixin.qq.com/s/aaVpxylTVnybuxjnMACRYQ

易经里的观卦(二)https://mp.weixin.qq.com/s/xzV9nNg9kiX5JfmIPLLMaQ

无常即常 常即无常https://mp.weixin.qq.com/s/3OVqttoDFPZlupEg2OjgfQ

如是https://mp.weixin.qq.com/s/G5vbDvkk-igZk3gjXeuE2w

是名即如是https://mp.weixin.qq.com/s/3Cz2hCkvzBrtENiB6x7qkQ

布施莫作半语者https://mp.weixin.qq.com/s/HpoyTWVSgKU5D5ieAj-t2A

禅 定https://mp.weixin.qq.com/s/7VutVWwR9FuCtiKcVqYL7g《六祖坛经》------真正的忏悔是善护念https://mp.weixin.qq.com/s/Lr-V72qcarburJtJzr0yug

善护念是不执着任何一念https://mp.weixin.qq.com/s/HvPrpPbnoist0iM7BFJnmg

对法即是有阴必有阳https://mp.weixin.qq.com/s/chyaqZzGeqAnecCEdYATzg

生命就是永无休止的曲面圆弧运动https://mp.weixin.qq.com/s/OHBSPI7cFbcAxJz4Kfe1Pg

因果即阴阳https://mp.weixin.qq.com/s/oG6wIgJiCVUsZjx9FsDvCQ

人法地,地法天,天法道,道法自然https://mp.weixin.qq.com/s/cvEmnu4xcVZm88Si1KrYUw

生命的枢机是开源节流https://mp.weixin.qq.com/s/PRkWl1b-BBZpaHRmUlsQRA

别去打扰不可思议的身体https://mp.weixin.qq.com/s/Zk62ud_getEGhMuKIMay0A

明白了节气,就不会与自己过不去https://mp.weixin.qq.com/s/1qPA7iyP2lSacnqN2Q3wJA

看懂了还会生气吗?https://mp.weixin.qq.com/s/0qlNvHyDjtNGbAUVUKW8Ow

好好睡觉https://mp.weixin.qq.com/s/RSgdIlbxSul5RKL61_A_mA

腰椎间盘突出的来龙去脉https://mp.weixin.qq.com/s/XKAkPOnsNWA01OWezs_R1A

抑郁的来龙去脉(一)https://mp.weixin.qq.com/s/MTf7kVMD6FgHs96omu00Bw

抑郁的来龙去脉(二)https://mp.weixin.qq.com/s/wKCX5wAMbGd5sKvg1VtSeQ

辟谷的科学依据https://mp.weixin.qq.com/s/u6TqHvkvu5LPCe9xGgxffQ

夫妻之间的阴阳关系https://mp.weixin.qq.com/s/_plUwByruC2c66M5pdgD5Q

焦虑的本质是对患得患失的执着https://mp.weixin.qq.com/s/saMF8JbCjGrieNs_iSzPIw

品《易传》见自己https://mp.weixin.qq.com/s/BkDLA0XyVr0mD6o43NUXpQ

我们都是来玩的!https://mp.weixin.qq.com/s/BNZ5DX2aC4db_zuODSpwfQ

人心惟危,道心惟微https://mp.weixin.qq.com/s/TBCGxCNVAHO9Fzn1KyNJwA

跪的真正内涵https://mp.weixin.qq.com/s/hoppJ2yfJa21zKF4XTBF-g

淫的真正含义https://mp.weixin.qq.com/s/QyIYuloUBNjq5wx_Vl3yew

存在即被感知!https://mp.weixin.qq.com/s/aazqGyLCfpnT0VHcdyanVQ

甲骨文里觅商源https://mp.weixin.qq.com/s/D9VIhW-bveLH-tRgX4aWew

付出是有条件的https://mp.weixin.qq.com/s/MDUgcA0rMPegAXBTPWZdzQ

持戒https://mp.weixin.qq.com/s/F7Xr39gnoTdQORNXxZWtYQ

格物致知https://mp.weixin.qq.com/s/7f3zQZMaEyQYYKMLG1uQHg

呼吸之间即是无间道https://mp.weixin.qq.com/s/YqzVyHfC0mzXGPtfzEC2kg

清明祭https://mp.weixin.qq.com/s/CFv6vy5om_Lv4vZVgHXgow

念头通达https://mp.weixin.qq.com/s/46FFIUxeG-E53sFTQ1-eKw

夫我恒有三宝,持而保之:一曰慈;二曰俭;三曰不敢为天下先https://mp.weixin.qq.com/s/l2LjJ0oXZfjF8pZr0kxcTw

和大怨,必有余怨,焉可以为善?......https://mp.weixin.qq.com/s/DLVq7XVdwe9XHN7_jhvIzQ

吾言甚易知也,甚易行也,而人莫之能知也,而莫之能行也。https://mp.weixin.qq.com/s/mpv-5PqDueqBXponthkn2Q

下士闻道,大笑之,弗笑,不足以为道https://mp.weixin.qq.com/s/pStIQHuphZhHwYv9ivnwVg

修行不是苦修https://mp.weixin.qq.com/s/S93BG9KAnwJazYVAgJ10iw

治大国若烹小鲜https://mp.weixin.qq.com/s/7tuq_JHxST37E976z2_aOw

https://mp.weixin.qq.com/s/Qcq6QA67K1OiurG5FiVb_g

妙!https://mp.weixin.qq.com/s/EMq5PCgW4DtFSOq4yQBsrA

习惯https://mp.weixin.qq.com/s/Qcq6QA67K1OiurG5FiVb_g

菩萨为何称为觉有情?https://mp.weixin.qq.com/s/gQ5khftYmx8acY4ymVxDDg

其大无外与其小无内https://mp.weixin.qq.com/s/efn9FL6SATVyZon6GT8L6w

我是谁?https://mp.weixin.qq.com/s/u9vucze-qgwnamzJAYjRxQ

有情来下种,因地果还生。无情亦无种,无性亦无生。https://mp.weixin.qq.com/s/cSbEWGZoxBSdGSD5XCjxrg

唯女子与小人为难养也!https://mp.weixin.qq.com/s/nnzd-174zpa0IhSGK3rdIw

不疑不悟https://mp.weixin.qq.com/s/Bej0cU0O27aJ-2-gVvm4Og

出生入死https://mp.weixin.qq.com/s/clc9-kk-7RjzTlmsiCT4Iw

生之徒十有三,死之徒十有三https://mp.weixin.qq.com/s/ZKCj8ztCABAZq5GXahFlWw

善执生https://mp.weixin.qq.com/s/8EiRzEThxW-WALCPQvz2cw

知之为知之,不知为不知,是知也。https://mp.weixin.qq.com/s/AOPsTBNCVsGR65PS5Mn_8Q

学而时习之https://mp.weixin.qq.com/s/M56oBoEP8wPjcX7T5D4oxw

有朋自远方来,不亦乐乎?https://mp.weixin.qq.com/s/Ez_FrZrnXC23CoIJd6cXJg

人不知而不愠,不亦君子乎?https://mp.weixin.qq.com/s/bNkqacbO6uY2feUDjSPCmQ

活在当下https://mp.weixin.qq.com/s/WwgvpgkcQHkNksLiq4LMRg

五行生克https://mp.weixin.qq.com/s/s8NdX5NY4xK3a0w9yfbiQA

道生一,一生二,二生三,三生万物。https://mp.weixin.qq.com/s/5A2mAoNo3BfhGi1s0wEr5g

知不知,尚矣。不知不知,病矣。是以圣人之不病,以其病病也,是以不病。https://mp.weixin.qq.com/s/pg4-ml0V9s_KAROMCp8r3g

居善地,心善渊,予善天,言善信,政善治,事善能,动善时。https://mp.weixin.qq.com/s/H6_fiqgeiNwg_L9afeiUBw
功遂身退天之道也https://mp.weixin.qq.com/s/fXtanRR0F-yQSBOQ_FuKrw

曲则全https://mp.weixin.qq.com/s/j_7C2R9JNhloG3nm2BSplw

《道德经》里的“天下溪、天下谷、天下式”指的是什么?https://mp.weixin.qq.com/s/vXjVL3qk_kFzjS2bJkGhwg

吾何以知天下然?https://mp.weixin.qq.com/s/sFV9jzG5ObfMSxOfwPA1AA

聪明不等于智慧https://mp.weixin.qq.com/s/65m7YRnFGbcyczkTs69iSA

中医五行辩证----活子时https://mp.weixin.qq.com/s/gqFWdUIy1TQ22ihdDbtj2g

三阴三阳https://mp.weixin.qq.com/s/eFDcc5U7XTRPxBduHgPb_w

https://mp.weixin.qq.com/s/Jxjz1ejTv6aFAE2VAkprSw

中元节里的元指的是什么?https://mp.weixin.qq.com/s/4bvWCI1B8QmIvQ--tgke3w

吉人自有天相https://mp.weixin.qq.com/s/ShZVH6PVk5mveANRcJe7UA

贪嗔痴性即是佛性https://mp.weixin.qq.com/s/elUazpTemBNZehb7UA1IRQ

正复为奇,善复为妖https://mp.weixin.qq.com/s/qJfIJtF7Nq-cmBBf4r_p1g

“五眼”即是“五行”能量关系https://mp.weixin.qq.com/s/uVX8kCAlMIL01u5tH5zvxg

什么是入定?https://mp.weixin.qq.com/s/9o6nz4W2iBMd3DqsAajX5Q


0 0

点评列表

文章列表
《老子养生秘字诀》逐字问道(十六)
由“人”“七”“天”合成的这个完备整体就是告诉我们不忘初心,合一于本来面目。在不思不议的每个当下,把自己完全地交给自己。这样才能走进《易经》里的复卦,真正的启动身体的自复功能,才能请出我们身体里的师尊,才能请出药师佛。
践行至简心法发布于:2024-03-30
《老子养生秘字诀》逐字问道(十五)
王阳明说:“饥来吃饭倦来眠,只此修行玄更玄。”修身养性本就是在日常生活之中,顺其自然,好好吃饭,好好睡觉就是修行。当你真正不用意识去干扰身体的时候,就叫顺其自然。无论修行或养生都不是让我们跟自然对着干,自然没有给你冬眠的功能,你就不要乱下指令,试图让肠胃进入类似冬眠的状态。你非得去有为的去干扰身体,身体一定会报复你,最终让你心想事成,也叫自作自受。
践行至简心法发布于:2024-03-30
《老子养生秘字诀》逐字问道(十四)
在五行框架中,阳数之极为九,阴数之极为六。五行之术数,水一、火二、木三、金四、土五,皆是小衍之数。一、三、五、为阳数,为“天数”又称“天衍之数”,其和为九,故九为阳极之数。二、四为阴数,为“地数”又称“地衍之数”,其和为六,故六为阴之极数。
践行至简心法发布于:2024-03-30
《西山群仙会真记》全集
卷一为《识道》、《识法》、《识人》、《识时》、《识物》。 卷二为《养生》、《养形》、《养气》、《养心》、《养寿》。 卷三为《补内》、《补气》、《补精》、《补益》、《补损》。 卷四为《真水火》、《真龙虎》、《真丹药》、《真铅汞》、《真阴阳》。 卷五为《炼法入道》、《炼形化气》、《炼气成神》、《炼神合道》、《炼道入圣》。
道元发布于:2024-03-26
《老子养生秘字诀》逐字问道(十三)
“亻”在左,是一个独立的个体,在地成形,为物,为阴。《灵枢·玉版》曰:“且夫人者,天地之镇也。”《礼记·礼运》中云:“人者,天地之心也,五行之端也。”
践行至简心法发布于:2024-03-23
《老子养生秘字诀》逐字问道(十二)
真正养自己的东西就是德,我们当然要培德。孔子曰:“德之不修,是吾忧也。”德指的是能量值,培德就是提升意识境界,把心无限地博大,是心横向的繁华似锦与纵向的无限延伸。人生最真诚的供养,不仅仅是香灯和鲜花,而是一颗清净无染,无限博大的心。即是“氵”“天”“井”合成的这个完备整体的内涵。
践行至简心法发布于:2024-03-22
《老子养生秘字诀》逐字问道(十一)
生活也好,工作也好,养生也好,修行也好,皆要不急不躁,“殷重作意者,谓不慢缓加行方便”。在生活中修行,在修行中生活,好的人生,从不着急。 无论遇到或发生了什么事情,第一件事就是心不散乱,先留给自己一个时间的缓冲。然后静下心来,反求诸己,去找自己心上的因。在最究竟的因上借一阴一阳之谓道,去化解所有能量结构关系。
践行至简心法发布于:2024-03-18
《老子养生秘字诀》逐字问道(十)
“人”“法”“心”合成的这个完备的整体告诉我们,养生即是养心,心物合一不可偏性,当我们二了,病态就开始了。故老子曰:“是以圣人之不病,以其病病也,是以不病。”当我们不再二了,不再偏性了,自然无病。
践行至简心法发布于:2024-03-18
《老子养生秘字诀》逐字问道(九)
“方寸不乱”意味着心不慌乱,“方寸容乾坤”表达了心无穷博大,“方寸”也叫“灵台”。“灵台方寸山,斜月三星洞”中的老神仙是美猴王要找的师父,其实就是孙悟空的心。每位众生心内都住着一位师尊,都住着一位真正的佛,就看你能不能把他给找到并请出来。
践行至简心法发布于:2024-03-18
佛法,你学对了吗
如果一切都好,你对自己的一切都满意,你甚至都不需要佛法。 佛法只是对治我们烦恼的幻药。如果我们没有烦恼,再好的佛药,也不再需要。 佛法,你学对了吗?
践行至简心法发布于:2024-03-12